Därför är det viktigt att hålla koll på kassaflödet

February 21, 2019

Kassaflödet är hjärtat i verksamheten

Att hålla koll på kassaflödet – det vill säga de pengar som strömmar in och ut ur bolaget under en period – är viktigt för att bolaget ska kunna växa och för att undvika plötsliga likviditetsproblem. Det är också ett bra verktyg för att veta när det är rätt tillfälle att köpa in varulager. Som e-handlare eller grossist vill man inte köpa in för mycket eller för lite varulager för att få ett så bra resultat som möjligt. Timing är viktigt - genom att analysera ditt kassaflöde är det lättare att veta när det är dags att lägga en order inför t.ex. Black Friday eller julen. 

Kassaflöde kan vara ett problem även om verksamheten går bra

Det är lätt att tro att kassaflöde inte är ett problem om verksamheten går bra. Verkligheten är dock inte alltid så enkel. Om verksamheten växer med tvåsiffriga procent varje år ställer det krav på större och större investeringar i varulager och annat. Kassan hinner inte med. En checkkredit från banken kan vara ett sätt att hantera oförutsedda kostnader men ofta räcker den inte till. 

Säkerställ att kassaflödet inte blir ett hinder för att växa

Under 2020 rapporterades att import och export till ett värde av 1500 miljarder kronor inte blev av därför att det saknades finansiering i någon form. Den som äger och driver en e-handel vet hur kännbart det kan vara att inte ha en storsäljare i lager. Därför är det bra att vara förberedd om behovet uppstår. 

Ett alternativ är en checkkredit från banken. Tänk på att den kommer med en fast avgift på hela utrymmet varje år oavsett om den används eller ej, så det är klokt att kreditutrymmet inte är alltför högt. Avgiften är normalt 0,5-1,5% per år. Till det kommer en dispositionsränta på utnyttjat belopp. 

Om bolaget är en snabbväxande e-handlare, grossist eller D2C är ett annat alternativ (eller komplement) till checkkrediten leverantörsfinansiering med Waylog. Det fungerar så att bolaget skickar de leverantörsfakturor som man vill betala senare till Waylog, så betalar Waylog leverantören och bolaget betalar Waylog upp till 120 dagar senare. På så vis kan man få hem varorna och sälja dem innan de ska betalas.

Att ha tillgång till en limit och Waylogs plattform är kostnadsfritt så om behovet uppstår är du förberedd utan att bolaget drar på sig fasta kostnader. Bolaget betalar enbart en fast månadsavgift på det belopp som används. Är det intressant för din verksamhet? Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakta Waylog →
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.