Blogg

Så fungerar lageromsättningshastighet
Som e-handlare är lager din viktigaste tillgång, och lageromsättningshastigheten visar hur snabbt du omsätter den. Läs om hur du räknar ut din genomsnittliga lageromsättningshastighet och vad du kan göra för att förbättra den.
May 9, 2022
Därför är det viktigt att hålla koll på kassaflödet
Att hålla koll på kassaflödet – det vill säga de pengar som strömmar in och ut ur bolaget under en period – är viktigt för att bolaget ska kunna växa och för att undvika plötsliga likviditetsproblem. Det är också ett bra verktyg för att veta när det är rätt tillfälle att köpa in varulager. Som e-handlare eller grossist vill man inte köpa in för mycket eller för lite varulager för att få ett så bra resultat som möjligt.
February 21, 2019
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.