Inlägg från Waylog

5 Reasons to Use Waylog to Fuel Your Growth
Waylog is a Buy Now, Pay Later (BNPL) supply chain finance solution specifically tailored for e-commerce platforms, direct-to-consumer (D2C) brands and importers. By offering a flexible financial service, Waylog helps businesses optimize their cash flow, strengthen their supply chain, and accelerate growth in today's competitive marketplace.
Kinesiska nyåret - så påverkar det inköp och leveranstider
Det kinesiska nyåret (eller Lunar New Year) är en stor högtid i Kina och många andra länder i Asien som t.ex. Thailand, Sydkorea, Taiwan, Vietnam, Filippinerna och Malaysia. Fabriker stänger typiskt sett ned verksamheten i 1-2 veckor och ibland längre. Detta får stor påverkan på globala leverantörskedjor eftersom Kina är världens största producenter av ett brett utbud av varor som företag över hela världen är beroende av.
Därför är kassaflöde en utmaning för alla bolag som har varulager
Alla bolag som har ett varulager möter utmaningar när det kommer till att optimera kassaflödet. Genom att sätta upp strategier för finansiering, förbereda sig för säsongsvariationer, förhandla bättre villkor och optimera varulagret kan man på ett effektivt sätt hantera kassaflödet och säkerställa att affärsmodellen är hållbar över tid. 
Köp in lagervaror nu och betala om 4 månader - så fungerar det
Vad hade det betytt för dig om dina leverantörer hade erbjudit 120 dagars betalningstid på fakturan? Här berättar vi hur det fungerar. 
Så fungerar lageromsättningshastighet
Som e-handlare är lager din viktigaste tillgång, och lageromsättningshastigheten visar hur snabbt du omsätter den. Läs om hur du räknar ut din genomsnittliga lageromsättningshastighet och vad du kan göra för att förbättra den.
Därför är det viktigt att hålla koll på kassaflödet
Att hålla koll på kassaflödet – det vill säga de pengar som strömmar in och ut ur bolaget under en period – är viktigt för att bolaget ska kunna växa och för att undvika plötsliga likviditetsproblem. Det är också ett bra verktyg för att veta när det är rätt tillfälle att köpa in varulager. Som e-handlare eller grossist vill man inte köpa in för mycket eller för lite varulager för att få ett så bra resultat som möjligt.
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.