Så fungerar lageromsättningshastighet

Som e-handlare är lager din viktigaste tillgång, och lageromsättningshastigheten visar hur snabbt du omsätter den. Innan vi går in på hur du kan förbättra lageromsättningshastigheten börjar vi med att gå igenom hur man räknar ut den. Formeln ser ut så här: kostnaden för sålda varor / genomsnittligt varulager. 

Låt oss ta ett exempel. Över ett år säljer du 500 paket kaffe. I lagret finns i genomsnitt under året 100 paket kaffe. 500:100 = 5, alltså en ratio på 5:1. 

Kostnaden för sålda varor (vilket brukar kallas för COGS, cost of goods sold) hittar du typiskt sett i bolagets varulagermjukvara, eller annars i resultat- och balansräkningen. Om det är det sistnämnda tar du lagervärdet i början av året + inköp - varulager i slutet av året. 

Genomsnittligt varulager räknar du ut genom att kolla i balansräkningen och ta varulagret i början av året + varulagret i slutet av året / 2. 

Det går också bra att ta en kortare period än ett helt år. I det program du använder för bokföring, som t.ex. Fortnox, kan du dra ut en resultat- och balansräkning för en valfri period. 

När du har den genomsnittliga genomsättningshastigheten kan du även enkelt räkna ut hur lång tid det i genomsnitt tar att sälja lagret genom att dela antalet dagar på året med ration. I fallet ovan blir det 365 / 5 = 73 dagar. 

Så, vad är en bra lageromsättningshastighet? Det tråkiga svaret är att det beror på. Men generellt är högre bättre än lägre, eftersom det tyder på:

  • stark försäljning
  • lägre kostnad att hålla varulager
  • mindre kapital låst i varulagret (vilket betyder mer frihet att investera pengarna i annat som t.ex. marknadsföring, produktutveckling, löner osv).

Samtidigt kan en alltför hög omsättningshastighet betyda att det finns för få produkter i lager. 

Vad som är ett bra värde beror på i vilken bransch du befinner dig. I exempelvis modebranschen är en vanlig uppfattning att 4 till 6:1 är en bra omsättningshastighet. 

Hur kan man då förbättra lagersomsättningshastigheten?

  • Fundera över prissättningen. Kan den optimeras för att omsätta varorna snabbare? 
  • En kampanj kan alltid få fart på lageromsättningshastigheten. Men tänk på din ROI eftersom lönsamheten går ned. 
  • Justera inköpsfrekvensen. Ju oftare du köper mindre beställningar desto mindre kommer du ha på lager. Men var vaksam över hur det påverkar din relation med leverantörer och vad det innebär för logistikkostnaderna. 
  • Jämför produkter i lagret. Vilka produkter säljer snabbare och bättre? Genom att fokusera på rätt produkter kan lageromsättningshastigheten förbättras. 
  • Håll koll på trenden över tid, gärna vecka för vecka eller månad för månad, för att identifiera avvikande mönster. 

Att betala förlänga betalningsvillkoren med hjälp av en lösning som Waylogs är ett av de enklaste sätten att täcka luckorna i företagets cash conversion cycle. Genom att betala leverantörerna åt dig och förskjuta betalningen mellan 30 och 120 dagar, får Waylogs kunder utrymme att lägga rörelsekapital på kritiska dagliga kostnader istället.   

Kassaflöde handlar om att använda rätt resurser vid rätt tillfälle. Att utveckla en perfekt strategi är inte lätt. Att ha tillgång till olika verktyg är viktigt för att vara beredd på att snabbt kunna hantera oväntade utmaningar i verksamheten.

Kontakta Waylog →
Close Cookie Preference Manager
Cookie Settings
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage and assist in our marketing efforts. More info
Strictly Necessary (Always Active)
Cookies required to enable basic website functionality.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.